سبد خرید

هدبند

وضعیت: 1 موجود در انبار

80,000 تومان

درون بسته‌ی این بازی مهیّج، 60 عدد کارت بازی، 6 هدبند پلاستیکی، 18 سکه امتیاز و یک ساعت شنی قرار دارد و گروه سنّی 4 سال به بالا می‌توانند از این بازی 2 تا 6 نفره لذّت ببرند.
قبل از شروع بازی کارت‌های تصاویر را از طرف پشت بر روی زمین یا میز قرار داده، سپس سکه‌های امتیاز را به صورت مساوی بین بازیکنان تقسیم نمایید. اکنون تمام بازیکنان هدبندهای پلاستیکی را بر روی سر خود می‌بندند و یکی از بازیکنان برای هر نفر یک کارت را بدون اینکه تصویرش را خود فرد ببیند بر روی سرش قرار می‌دهد. در این زمان اولین نفر که بازی را شروع می‌کند ساعت شنی را برمی‌گرداند و زمان او آغاز می‌شود و باید تصویری که بر روی هدبند هست را حدس بزند. او از سایر بازیکنان سوال می‌پرسد و آنها فقط با بله وخیر جواب می‌دهند. اگر قبل از پایان زمانش پاسخ داد آن کارت را برمی‌دارد و یک کارت دیگر را می‌تواند با پرداخت سکه حدس بزند.
برنده‌ی بازی کسی است که زودتر بتواند سکه‌های خود را کنار بگذارد.

موجود در انبار

درون بسته‌ی این بازی مهیّج، ۶۰ عدد کارت بازی، ۶ هدبند پلاستیکی، ۱۸ سکه امتیاز و یک ساعت شنی قرار دارد و گروه سنّی ۴ سال به بالا می‌توانند از این بازی ۲ تا ۶ نفره لذّت ببرند.
قبل از شروع بازی کارت‌های تصاویر را از طرف پشت بر روی زمین یا میز قرار داده، سپس سکه‌های امتیاز را به صورت مساوی بین بازیکنان تقسیم نمایید. اکنون تمام بازیکنان هدبندهای پلاستیکی را بر روی سر خود می‌بندند و یکی از بازیکنان برای هر نفر یک کارت را بدون اینکه تصویرش را خود فرد ببیند بر روی سرش قرار می‌دهد. در این زمان اولین نفر که بازی را شروع می‌کند ساعت شنی را برمی‌گرداند و زمان او آغاز می‌شود و باید تصویری که بر روی هدبند هست را حدس بزند. او از سایر بازیکنان سوال می‌پرسد و آنها فقط با بله وخیر جواب می‌دهند. اگر قبل از پایان زمانش پاسخ داد آن کارت را برمی‌دارد و یک کارت دیگر را می‌تواند با پرداخت سکه حدس بزند.
برنده‌ی بازی کسی است که زودتر بتواند سکه‌های خود را کنار بگذارد.

گروه تولیدی کانگورو

وزن0.445 kg
ناشر

خطر بلعیدن

ندارد

کارت بازی

60 عدد کارت بازی

Content missing

در حال بارگذاری ...